Ką reikia žinoti norint parduoti sodą?

Kokius dokumentus reikia turėti?

 • Sodo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, t.y. turto įsigijimo dokumentus (pvz., pirkimo-pardavimo sutartį, dovanojimo sutartį, paveldėjimo teisės liudijimą ar kt.); Jei dokumentai prarasti, jų kopijas galima užsisakyti Registrų centre, arba kopijas gali užsakyti notaras, pas kurį kreipiatės dėl sodo pardavimo;
 • Žemės sklypo planą. Sklypo kadastriniai matavimai yra privalomi, tik jei žemės sklypas yra miesto teritorijoje. Jei žemės sklypas yra kaimiškoje vietovėje, užtenka ir sodo sklypo plano be geodezinių (kadastrinių) matavimų, suderinto su sodininkų bendrija ir patvirtinto žemėtvarkos skyriaus.
 • Sodininkų bendrijos pažymą, patvirtinančią, kad su bendrija yra atsiskaityta ir skolų nėra.

Ar turėsiu mokėti mokesčius valstybei ir kiek?

 • Gyventojų pajamos, įskaitant ir pajamas, gautas pardavus turtą, apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, kurio dydis šiuo metu yra 15 procentų.
 • Jei nuo sodo įsigijimo dienos yra praėję daugiau nei 10 metų (t.y. turtas išlaikytas nuosavybėje ne mažiau kaip 10 metų), gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikės;
 • Sodo įsigijimo momentu laikoma:
 • pirkimo atveju – paprastai pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo data;
 • dovanojimo atveju – dovanojimo sutarties sudarymo data;
 • paveldėjimo atveju – palikėjo mirties data;
 • statybos atveju – statinio užregistravimo Registrų centre data.
 • Jei nuo sodo įgijimo dienos nepraėję 10 metų, 15 proc. gyventojų pajamų mokestį reikės sumokėti nuo turto pardavimo kainos ir įgijimo kainos (vertės) skirtumo. y., nustatant sumą, nuo kurios reikia apskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį, iš turto pardavimo kainos reikia atimti to turto įsigijimo kainą ir su to turto pardavimu susijusias išlaidas (pvz., išlaidas notarui, Registrų centrui). Jeigu turto pardavimo kaina yra lygi arba mažesnė nei turto įgijimo kaina, tai gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikės.
 • Įgijimo kaina (vertė), kuri išminusuojama iš pardavimo kainos, nustatoma priklausomai nuo turto įgijimo būdo:
 • Jei sodą pirkote, įgijimo kaina yra sodo pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta kaina;
 • Jei sodą gavote dovanų pagal dovanojimo sutartį, tai turto įgijimo kaina laikoma dovanojimo sutartyje nurodyta sodo vertė;
 • Jei sodą paveldėjote (ir iki sodo pardavimo nebuvo atliktas individualus turto vertinimas), turto įgijimo kaina laikoma Registrų centro nustatyta vidutinė rinkos vertė, nurodyta paveldėjimo teisės liudijime;
 • Jei sodo sklype esantis namas įgytas statybų būdu, jo kaina yra laikoma statybos darbų kaina, kurią pardavėjas gali pagrįsti turimais finansiniais dokumentais (pvz., sąskaitomis, čekiais už statybines medžiagas, darbus ir pan.)
 • Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo pavyzdžiai:
 • Sodo sklypas įgytas 2010 m. pirkimo būdu, už sodo sklypą buvo mokėta 10000 Lt (atitinka 2896 Eur). 2018 m. sodo sklypą parduodate už 10000 Eur. Nuo skirtumo, susidariusio iš pardavimo kainos atėmus pirkimo kainą, valstybei reikės sumokėti 15 proc. mokestį, t.y. (10000-2896)x15 proc.=1066 Eur;
 • Sodo sklypą paveldėjote po giminaičio mirties 2015 m. Paveldėjimo teisės liudijime sodo sklypo vertė nurodyta 5000 Eur. 2018 m. parduodate sodo sklypą už 10000 Eur. Nuo skirtumo, susidariusio iš padavimo kainos atėmus sklypo vertę paveldėjimo metu, valstybei mokėsite 15 proc. mokestį, t.y.: (10000-5000)x15 proc.=750 Eur;
 • Sodo sklypą Jums padovanojo tėvai 2017 m. Dovanojimo sutartyje sklypą įvertinote 10000 Eur. 2018 m. sklypą parduodate už 9000 Eur. Mokesčio mokėti nereikės, nes pardavimo kaina yra mažesnė už įgijimo kainą (vertę);
 • Sodo sklypą privatizavote iš valstybės 1995 m. 2018 m. parduodate. Mokesčio mokėti nereikės, nes nuo turto įgijimo yra praėję daugiau nei 10 metų;
 • Jei sodo sklype yra pastatas (sodo namas, ūkinis pastatas, gyvenamasis namas), ir jo įgijimo nuosavybėn laikas nesutampa su žemės sklypo įgijimo laiku, gyventojų pajamų mokestis skaičiuojamas kiekvienam objektui atskirai., 2000 m. sodo sklypą gavote dovanų pagal dovanojimo sutartį. Sodo sklype pasistatėte namą ir jį užregistravote Registrų centre 2016 m. 2018 m. sodo sklypą su namu parduodate už 50000 Eur. Šiuo atveju parduodant reikia išskirti kainas, už kiek parduodate žemės sklypą ir už kiek namą. Nuo žemės sklypo pardavimo kainos mokesčio mokėti nereikės, nes yra praėję daugiau nei 10 metų nuo sklypo įgijimo dienos. Pajamos, gautos už namo pardavimą, gali būti apmokestintos 15 proc. mokesčiu, jei namo pardavimo kaina viršija Jūsų turimais dokumentais galimą pagrįsti namo statybos kainą. Tarkime, Jūs turite įvairių sąskaitų už statybines medžiagas ir statybos darbus 15000 Eur sumai, o namą parduodate už 30000 Eur. Nuo skirtumo (30000-15000) reikės sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Išimtis taikoma, jei namą parduodantis asmuo ne mažiau kaip 2 metus iki pardavimo buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą tame name, arba buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą mažiau nei 2 metus, tačiau per 1 metus nuo pardavimo įsigyja kitą būstą (butą, namą), kuriame deklaruoja savo gyvenamąją vietą. Šiais atvejais gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikės, net jei namas nebuvo išlaikytas 10 metų ir/ar parduotas už didesnę kainą nei buvo įsigytas.
 • Gyventojų pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus mokestiniams metams, iki kitų metų gegužės 1 d., pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją. T.y. mokestis mokamas už praėjusius metus: jei turtas parduotas 2018 m., ir kyla prievolė sumokėti gyventojų pajamų mokestį, tai pajamas deklaruoti ir mokestį sumokėti reikia 2019 m. iki gegužės 1 d.
 • Konsultacijas ir išaiškinimus mokesčių klausimais teikia Valstybinė mokesčių inspekcija telefonu 1882.

 Ukmergės r. sav. 3-iojo notaro biuro notarė Vaidota Majūtė (c) 2019