Notaras (lot. notarius - greitai rašantis; raštininkas) - asmuo, kuriam pavestos dokumentų,sandorių (pa)tvirtinimo funkcijos ir turintis užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuosenebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras teisiškai įtvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir teisinius faktus, užtikrina šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei valdymo institucijų įtakos, ir paklūsta tik įstatymams. -- wikipedia.org

Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. -- LR notariato įstatymas

Notaras atlieka šiuos veiksmus: 

· tvirtina sandorius;

· išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;

· išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;

· liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

· liudija parašo dokumentuose tikrumą;

· liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;

· priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus;

bei atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus

 

Notaro profesija laikoma viena seniausių pasaulyje. Lotyniškasis pavadinimas "notarius“ reiškia raštininką, kuris yra notaro prototipas. Šiandien notaro vaidmuo visuomenėje pasikeitęs: jis ne tik civilinės apyvartos teisėtumo ir stabilumo garantas, tačiau ir nešališkas šalių patarėjas, tvarkant asmeninius ir verslo turtinius reikalus.

Kodėl esu notaras?„Notaras nuo visų kitų akademinių profesijų skiriasi tuo, kad mes esame suinteresuoti žmonių gerove, o kiti - žmonių nesėkmėmis arba sunkumais. Advokatas džiaugiasi sudėtingomis kelių kryžkelėmis, yrančiomis santuokomis, vagystėmis ir žmogžudystėmis. Gydytojas gyvena iš nupjautų kojų ir apendicito. Pastoriaus nebūtų be žmogaus nuodėmingumo. Tik mes, notarai, džiaugiamės, kai kitiems gerai sekasi: kai klesti verslas, laukai yra derlingi, rūksta kaminai. Mes norėtume, kad kiekvienas būtų milijonierius. Kai kitiems gerai sekasi, sekasi ir mums. Mūsų profesija – būti žmonių draugais."

(Iš vieno prancūzų notaro užrašų.Vokietijos Koblenco ir Lietuvos notarų rūmų šeštojo koliokviumo „Prevencinė teisėsauga“, vykusio 2005 m. gegužės 10-11 d., medžiaga. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2004)