Ukmergės r. sav. 3-iame notaro biure teikiamos mediacijos paslaugos

2020 m. vasario 6 d.

Ukmergės r. sav. 3-iame notaro biure teikiamos mediacijos paslaugos.
Mediacija – tai alternatyvi teismui, savanoriška konfidencialaus pobūdžio ginčų sprendimo procedūra, kurioje vienas ar keli tretieji nepriklausomi nešališki asmenys – mediatorius arba mediatoriai, padeda besiginčijantiems pasiekti priimtiną ginčo sprendimą.
 
 

 Dėl asmens duomenų tvarkymo notaro biure taisyklių 

2019 m. vasario 26 d. 

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos notarų rūmų statuto 20 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos notarų rūmų prezidiumas 2019 m. vasario 26 d. patvirtino Asmens duomenų tvarkymo notarų biuruose taisykles.

Asmens duomenų tvarkymo notaro biure taisyklės


 DĖMESIO !  Nuo 2017 m. sausio mėn. notaro biuras persikėlė į naujas patalpas Vienuolyno g. 9

2017 m. sausio 9 d.


Nuo 2017 m. sausio mėnesio Ukmergės rajono 3-iasis Notaro biuras persikelia į naujas patalpas Vienuolyno g. 9, Ukmergė (šalia Muzikos mokyklos).

 

Ukmergės r. sav. 3-iojo notaro biuras

 


Nuo 2016 m. sausio 1 d. notarams priskiriamos naujos funkcijos

Besidominčius teise norime supažindinti su naujomis funkcijomis bei paslaugomis, kurias notarai teiks gyventojams nuo 2016 m. sausio 1 d.

Nuo kitų metų notarai atliks vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės. Pavyzdžiui, jei pagal notariškai patvirtintą paskolos sutartį skolininkas laiku negrąžina skolos, paskolos davėjas turės teisę kreiptis į notarą dėl vykdomojo rašto išdavimo, kurio pagrindu antstolis iš skolininko turto skolą galės išieškoti be teismo proceso. Iki šiol gražiuoju negrąžintą skolą (išskyrus kai skolininkas išduoda vekselį) buvo galima atgauti tik per teismą. Tad nuo kitų metų skolos atgavimas gali būti greitesnis ir pigesnis.

Dar viena nauja notaro funkcija - tvirtinti oficialius dokumentus, išduotus Lietuvoje, legalizavimo pažyma (Apostille), kuri patvirtina dokumentą pasirašiusio asmens pareigas ir parašo bei antspaudo tikrumą. Pažyma „Apostille“ reikalinga tam, kad užsienio valstybių institucijos, kurioms reikia pateikti Lietuvoje išduotą dokumentą, pripažintų ir patikėtų šio dokumento teisėtumu ir jis sukeltų teisines pasekmes užsienio valstybėje, išskyrus kai dokumentams pagal tarptautines sutartis toks patvirtinimas nereikalingas. Šiuo metu apostiles išduoda LR užsienio reikalų ministerija, tad asmenims, norintiems gauti šią dokumento legalizavimo žymą, reikia važiuoti į Vilnių. Nuo kitų metų ši paslauga bus arčiau namų – kiekviename notaro biure.

Siekiant mažinti teismų darbo krūvį ir trumpinti ginčų sprendimo terminus, valstybė suteikia teisę notarams būti taikinimo tarpininkais (mediatoriais) civiliniuose ginčuose. Civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas (kitaip – mediacija) yra ginčų taikaus sprendimo būdas, vykdomas tarpininkaujant trečiajam nešališkam asmeniui – taikinimo tarpininkui (mediatoriui). Jei, padedant mediatoriui, ginčo šalims pavyksta taikiai išspręsti ginčą, sudaroma taikos sutartis. Jei sudaryta taikos sutartis gražiuoju nevykdoma, ji gali būti supaprastinta tvarka patvirtinama teismo ir vykdoma priverstinai per antstolius. Taikant mediaciją, civiliniai ginčai paprastai išsprendžiami kur kas operatyviau nei teisme, šalys patiria mažiau ginčo sprendimo išlaidų, padidėja tikimybė konkretaus ginčo atveju tarp šalių atkurti ne tik teisinę, bet ir socialinę taiką. Dėl minėtų privalumų mediacija, kaip alternatyvus ginčų sprendimo būdas, yra skatinama ir populiarinama daugelyje Europos Sąjungos valstybių.

Ukmergės r. sav. 3-iojo notaro biuras


 3-iąjame Notaro biure galima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis

 

Nuo šiol Ukmergės rajono 3-iąjame Notaro biure gyventojai ir juridiniai asmenys už notaro atliktas paslaugas gali susimokėti ir banko kortele.

atsiskaitykite mokejimo kortelemis

 


Ukmergės rajono savivaldybės 3-iąjam Notaro biurui priskirta aptarnaujama paveldėjimo teritorija

 

Ukmergė

A. Mickevičiaus g., Agrastų g., Ajerų g., Anykščių skg. Asiūklių g., Astrų g., Aviečių g., Balandžių g., Begonijų g., Bijūnų g., Blindžių g., Bokšto g., Braškių g., Bugenių skg., Čiobrelių g.,

Dagilių g., Darželio g., Dobilų g., Drebulių g., Ežiuolių g., Fazanų g., Gailių g., Gedimino skg., Griežlių g.

Hipodromo g., Jonažolių g., Juozo Krikštaponio a., Kalankių g., Kanų g., Kardelių g., Kauno g., Kermėko g.

Kęstučio a., Klevų g., Kmynų g., Kovų g., Krapų g., Kreivosios g., Kriaušių g., L. Giros g., Lakštingalų g., Lankų g., Linų g., Lubinų g.

Mairūnų g., Malūno g., Medelyno skg., Medetkų g., Melisų g., Motiejukų g., Nakvišų g., Našlaičių g., Nasturtų g., Obuolių g.,

Pakalnučių g., Paparčių g., Pašilės g., Pelkių g., Petunijų g., Pienių g., Pipirmėčių g., Pipirų g., Pivonijos g., Plytinės g.

Pramonės g., Purienų g., Pušynėlio g., Putokšlio g., Raktažolių g., Ramybės skg., Riešutų g., Rugiagėlių g., Rusų g.,

Šalavijų g., Šalpusnių g., Senosios g., Serbentų g., Šiaurinės g., Slyvų g., Smidro g., Snieguolių g., Storės g., Strazdų g., Šulinio g., Svarainių g., Šviesos g., Svirties g.,

Tvenkinių g., Vaisių g., Vėdrynų g., Vikių g., Žaliosios g., Žiedo g.

 

Ukmergės r.

Deltuvos seniūnija, Veprių seniūnija