Notaras (lot. notarius - greitai rašantis; raštininkas) - asmuo, kuriam pavestos dokumentų,sandorių (pa)tvirtinimo funkcijos ir turintis užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuosenebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras teisiškai įtvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir teisinius faktus, užtikrina šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei valdymo institucijų įtakos, ir paklūsta tik įstatymams. -- wikipedia.org

Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. -- LR notariato įstatymas

Notaras atlieka šiuos veiksmus: 

· tvirtina sandorius;

· išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;

· išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;

· liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;

· liudija parašo dokumentuose tikrumą;

· liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;

· priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus;

bei atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus

Teisė
Teisė